Veilig naar de fysiotherapeut, dat doe je zo.

Veilig naar de fitness, dat doe je zo.

Wij hebben met bijna alle grote zorgverzekeraars een contract afgesloten, derhalve geldt dus, mits u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, een 100% vergoeding volgens uw polisvoorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk dat u voldoende bent verzekerd. Meer informatie vind u op www.fysiotherapie.nl

(GELDIG VAN 1 JANUARI TOT 31 DECEMBER 2020)

a. Reguliere zitting fysiotherapie € 30,00
b. Zitting manuele therapie € 42,50
c. Zitting oedeemtherapie € 42,50
d. Zitting psychosomatische fysiotherapie € 35,00
e. Zitting geriatrie fysiotherapie € 33,00
f. Lange zitting complexe en/of meervoudige zorgvragen € 37,50
g. Intake en onderzoek na screening DTF € 45,00
h. Intake en onderzoek na verwijzing € 42,00
i. Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op medische indicatie) € 53,00
j. korte rapportage € 27,00
k. Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 50,00
l. Instructie/overleg met mantelzorgers/familie van de patiënt € 35,00
m. Groepstherapie 2 personen € 22,00 pp.
n. Groepstherapie 3 personen € 17,00 pp.
o. Groepstherapie 4 personen € 14,00 pp.
p. Toeslag uitbehandeling € 10,50
q. Inrichtingstoeslag € 7,50
r. Toeslag zitting aan huis € 15,00
s. multidisciplinair overleg (per uur) € 45,00
t. Massage (zonder verwijzing)(per half uur) € 25,00
u. Niet nagekomen afspraak € 25,00
v. Telefonisch consult € 10,00

Prijswijzigingen voorbehouden
Gereserveerde tijd voor uw afspraak, welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.